REGULAMIN

CrossBox Gdz

Przebywanie na terenie klubu bądź aktywny udział w zajęciach wiąże się z akceptacją Regulaminu.
Regulamin obowiązuje od 17.11.2016 r.

 1. Biorąc udział w zajęciach deklarujesz, że zdajesz sobie sprawę z tego, że wszelka aktywność niesie za sobą ryzyko kontuzji. Jednocześnie oświadczasz, że jesteś zdrowy i nie masz przeciwwskazań do uprawiania sportu.
 2. Wszelkie przeciwwskazania, ograniczenia należy zgłaszać trenerowi przed rozpoczęciem zajęć.
 3. Klubowicz zobowiązany jest stosować się do zaleceń trenera podczas zajęć. W szczególności tyczy się to obciążeń w elementach ciężarowych oraz prób na zaawansowanych elementach gimnastycznych.
 4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Klubu włączając w to szatnie, wszystkie szafki klubowe, sale treningowe, oraz recepcję.
 5. Klub w każdej chwili może zmodyfikować grafik lub zmienić godziny otwarcia, po uprzednim poinformowaniu o tym na stronie internetowej oraz na facebooku.
 6. Klub w każdej chwili może zmienić Regulamin, po uprzednim poinformowaniu o tym na stronie internetowej oraz na facebooku.
 7. Uczestnicząc w zajęciach wyrażasz zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w celu promocji Klubu.
 8. Miejscami do przygotowywania odżywek są szatnie. Na sali możesz je wypić wyłącznie po upewnieniu się, że shaker jest suchy i nie “eksploduje” po otwarciu.
 9. Wszelkie pytania odnośnie działalności Klubu (w tym na temat pozostawionych rzeczy osobistych, minionych i nadchodzących treningów, itp.) należy zadawać telefonicznie, mailowo lub na klubowym facebooku bądź w recepcji. Na pytania odpowiadamy możliwie jak najszybciej, w godzinach działania Klubu.
 10. Obowiązuje absolutny zakaz wchodzenia za ladę recepcji. W szczególności nie wolno samodzielnie obsługiwać się podczas robienia zakupów w sklepie.
 11. Na salę wejść można jedynie w zmienionych butach. Obowiązuje zakaz chodzenia po gumowej podłodze w butach, w których przyszedłeś do klubu. Dotyczy to w szczególności okresu jesienno-zimowego!
 12. Szanuj sprzęt, na którym trenujesz. Nie wolno rzucać pustymi gryfami oraz sztangami ubranymi w talerze mniejsze niż 5kg. Nie wolno rzucać odważnikami Kettlebell. Magnezji używaj oszczędnie i staraj się nie rozsypywać jej po sali. Nie “strzelaj” z drążka od ergometru, odkładaj go w przeznaczone do tego miejsce. Zależy nam, żebyś na sali czuł się swobodnie, ale jednocześnie prosimy o zachowanie zdrowego rozsądku i stosowanie się do próśb trenerów i pracowników.
 13. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia przeznaczone do ćwiczeń oraz inne elementy wyposażenia Klubu lub jego pomieszczenia ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.
 14. Sprzęt po skończonym treningu powinieneś odłożyć na miejsce. Nie odłożenie sprzętu wiąże się z facebookową akcją “1 like = 1 burpee”.
 15. Prosimy o zgniatanie puszek i butelek przed wyrzuceniem ich do kosza.
 16. Godziny otwarcia Klubu wywieszone są na drzwiach wejściowych, na stronie internetowej oraz na facebooku. Prosimy o ich przestrzeganie.
 17. Na terenie Klubu mogą przebywać dzieci do 18 r.ż w wyznaczonym miejscu, nie będące Członkami Klubu, jedynie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych i pod ich całkowitym nadzorem. Klub nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez nadzoru.Kategorycznie zabrania się dzieciom niebędącym członkami klubu do korzystania z sprzętu, przebywania w miejscach wyznaczonych do ćwiczeń. Za szkody wyrządzone przez dzieci ponoszą odpowiedzialność rodzice lub przedstawiciele ustawowi.
 18. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i mieniu klienta spowodowane nieprzestrzeganiem zasad regulaminu Klubu, bhp oraz zasad bezpieczeństwa ćwiczeń w Klubie, poprzez m.in.: użytkowanie sprzętu do ćwiczeń niezgodnie z przeznaczeniem, używanie nieodpowiedniego stroju (w tym obuwia, posiadanie kolczyków, itp.), nieodpowiedniego przygotowania do zajęć (np. brak lub nieprawidłowa rozgrzewka), naruszenie innych niż wymienione zasad bezpieczeństwa.