5 Rounds

4’ On: 2’ Off

For Time:
30x Thrusters@ holding 1 bottle of water in each hand (przysiad z wyciśnięciem z butelką wody w każdej dłoni, mogą być baniaki 5l)
20-15x Burpees Over bottle of water (facing) (padnij powstań twarzą do butelki z przeskokiem)
Max Sit Ups till end of time (maksymalna ilość brzuszków do końca czasu)

10’ rozciąganie