3 Sety

20” Scapular Push Ups (ściąganie łopatki w podporze)
20” Plank Shoulder Taps (dotykanie barku w podporze przodem)
20” Hollow Hold
20” Arch Hold
* Rest as needed – przerwa ile potrzeba

3 Sety

30” Wall Facing Shoulder Taps/Hold (dotykanie barku w staniu na rękach bądź stanie na rękach)
12x V-Ups/ Tuck-Ups
12x Side Plank Crunches (each side) – unoszenie biodra w planku bocznym na stronę
* Rest as needed – przerwa ile potrzeba

For Time

3-5 Rounds
30x Double Unders/ 60x Single Unders/JJ
30x Alt Legs Split Jumping Lunges (wykroki z przeskokiem)
30x Double Unders/ 60x Single Unders/JJ
30/20x Push Ups(pompki)

10’ Stretch- rozciąganie