10 Rund for time
10x thrusters holding 1 bottle of water in each hand (przysiad z wyciśnięciem z butelką w każdej ręce )
10x Burpee Box step/chair (padnij powstań z wejściem na Box/krzesło)
10x sit -up + 10x legs to chest (pierw 10x brzuszek potem 10x nogi przyciągamy do klatki w leżeniu)
1’ rest ( minuta przerwy pomiędzy rundami)