EMOM 15′ 30/30
JJ (pajacyk)
Climbing (wspinaczka w podporze)
Crunch sit-ups (krótkie spięcia)
17’ AMRAP
60” High Knees (bieg w miejscu kolana po wyżej biodra)
9x HSPU (strict if possible) or 20” Wallfacing Handstand Hold ? L-seated press 2x bottle of water (siłowe pompki w staniu na rękach/20 s stanie na rękach twarzą do ściany/wyciskanie w siadzie
21x Air Squats (przysiad)
15x V-Ups/Tuck-ups (brzuchy w wersji v lub prostsza wersja)